1. Bölüm: Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Deyimler 2. BÖLÜM: EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER, YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER, 4. Bölüm: Yansıma, İkileme 5. Bölüm: Terim Anlam, Özel ve Genel Anlam 6. BÖLÜM: YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR, 8. BÖLÜM: YAKIN ANLAMLI CÜMLELER, CÜMLEDEN ÇIKARILAMAYACAK 9. BÖLÜM: CÜMLE OLUŞTURMA, CÜMLE TAMAMLAMA, 10. BÖLÜM: İÇERİK CÜMLELERİ, ÜSLUP CÜMLELERİ, 11. BÖLÜM: YAKINMA CÜMLESİ, HAYIFLANMA CÜMLESİ, 12. BÖLÜM: BEĞENİ BİLDİREN CÜMLELER, ŞAŞIRMA BİLDİREN 13. BÖLÜM: PARAGRAFIN KONUSU, ANA DÜŞÜNCESİ, YARDIMCI 14. Bölüm: Anlatım Biçimleri, Anlatım Kişisi 15. Bölüm: Düşünceyi Geliştirme Yolları 16. Bölüm: Paragrafın Yapısı, Hikâye Unsurları 17. BÖLÜM: PARÇANIN TEMASI, PARÇAYA HÂKİM OLAN DUYGU, 18. Bölüm: Parçanın Başlığı, Parçada Tutarlılık 19. Bölüm: Metinleri Karşılaştırma 20. Bölüm: Parçada Bakış Açıları 23. Bölüm: Sözel Mantık 24. Bölüm: Büyük Harflerin Yazımı, Sayıların Yazımı 25. BÖLÜM: SORU EKİNİN YAZIMI, “DE/DA”NIN YAZIMI, 26. Bölüm: Kısaltmaların Yazımı 27. Bölüm: Yön Adlarının Yazımı, Tarihlerin Yazımı 28. BÖLÜM: İKİLEMELERİN YAZIMI, PEKİŞTİRMELERİN YAZIMI, 29. Bölüm: Nokta, Virgül, Noktalı Virgül 30. Bölüm: İki Nokta, Üç Nokta 31. Bölüm: Tırnak İşareti, Kesme İşareti 32. Bölüm: Kısa Çizgi, Uzun Çizgi 33. BÖLÜM: ÜNLEM İŞARETİ, YAY AYRAÇ, SORU İŞARETİ, 34. Bölüm: Fiilimsiler 35. Bölüm: Cümlenin Ögeleri 36. Bölüm: Fiilde Çatı 37. Bölüm: Cümle Türleri 38. Bölüm: Anlatım Bozuklukları 39. Bölüm: Düzyazı Türleri 40. Bölüm: Grafik, Tablo ve Çizelgeler 41. Bölüm: Görsel Yorumlama
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 1 - Sayfa 11 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 2 - Sayfa 13 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 3 - Sayfa 18 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 4 - Sayfa 24 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 5 - Sayfa 28 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 6 - Sayfa 31 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 7 - Sayfa 34 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 8 - Sayfa 36 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 9 - Sayfa 38 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 10 - Sayfa 44 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 11 - Sayfa 46 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 12 - Sayfa 51 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 13 - Sayfa 53 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 14 - Sayfa 58 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 15 - Sayfa 65 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 16 - Sayfa 70 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 17 - Sayfa 77 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 18 - Sayfa 78 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 19 - Sayfa 84 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 20 - Sayfa 87 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 21 - Sayfa 94 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 22 - Sayfa 96 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 23 - Sayfa 102 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 24 - Sayfa 104 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 25 - Sayfa 110 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 26 - Sayfa 112 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 27 - Sayfa 116 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 28 - Sayfa 118 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 29 - Sayfa 120 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 30 - Sayfa 122 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 31 - Sayfa 125 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 32 - Sayfa 127 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 33 - Sayfa 128 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 34 - Sayfa 130 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 35 - Sayfa 133 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 36 - Sayfa 134 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 37 - Sayfa 139 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 38 - Sayfa 147 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 39 - Sayfa 151 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 40 - Sayfa 154 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 41 - Sayfa 160 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 42 - Sayfa 164 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 43 - Sayfa 168 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 44 - Sayfa 172 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 45 - Sayfa 176 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 46 - Sayfa 181 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 47 - Sayfa 187 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 48 - Sayfa 189 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 49 - Sayfa 191 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 50 - Sayfa 205 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 51 - Sayfa 207 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 52 - Sayfa 209 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 53 - Sayfa 217 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 54 - Sayfa 219 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 55 - Sayfa 221 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 56 - Sayfa 231 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 57 - Sayfa 233 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 58 - Sayfa 235 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 59 - Sayfa 245 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 60 - Sayfa 247 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 61 - Sayfa 249 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 62 - Sayfa 251 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 63 - Sayfa 257 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 64 - Sayfa 260 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 65 - Sayfa 264 Cevap Anahtarı Optik İndir
8.Sınıf Türkçe Çalışma Günlüğü - Test 66 - Sayfa 267 Cevap Anahtarı Optik İndir
0312 342 51 51 0312 342 51 91

Sosyal Medya

İletişim Bilgilerimiz

Turgut Özal Bul. Sebze Bahçeleri Cad. No:4 İskitler-Altındağ

0312 342 51 51 0312 342 51 91

info@berkayyayin.com.tr